Godziny otwarcia
Pon - Pt: 8:00 - 18.00
ZDROWIE POD OKIEM SPECJALISTÓW

Lekarz internista

Lekarz internista jest to jeden z lekarzy pierwszego kontaktu, jest szeroko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych.

Lekarz internista:
  • diagnozuje i leczy choroby układów oddechowego, pokarmowego, krążenia, krwiotwórczego, dokrewnego i moczowego,
  • zajmuje się także alergiami, chorobami serca, cukrzycą, reumatyzmem, schorzeniami stawów i kości,
  • jako lekarz pierwszego kontaktu, stawia pierwszą diagnozę,
  • w razie potrzeby wystawia skierowania na dalsze badania, konsultacje specjalistyczne czy leczenie szpitalne,
  • może także orzekać o czasowej niezdolności do pracy, wydawać zaświadczenia lekarskie oraz wnioski na leczenie sanatoryjne i przed rentowe.

Jak pracuje lekarz internista?

Interna jest jedną z trudniejszych specjalizacji i wymaga posiadania rozległej wiedzy. Lekarz internista przeprowadza kompleksowy wywiad dotyczący ogólnego stanu zdrowia pacjenta, uwzględniając zarówno stan fizyczny organizmu, jak również czynniki psychiczne i społecznego mogące mieć wpływ na ogólny dobrostan człowieka.

Dobry internista potrafi ocenić funkcjonowanie wszystkich narządów i układów, a znając organizm swojego pacjenta, może jako pierwszy zdiagnozować pojawiające się lub zagrażające mu choroby.

Internista a lekarz rodzinny

Internista często bywa kojarzony z lekarzem rodzinnym, czyli specjalistą medycyny rodzinnej, choć w rzeczywistości są to dwie różne specjalizacje. Różnica między nimi polega na tym, że lekarz rodzinny dodatkowo posiada wiedzę z zakresu pediatrii oraz geriatrii i może udzielać porad zarówno dorosłym jak i dzieciom.

Lekarz internista zajmuje się wyłącznie osobami dorosłymi.

rodzinna

Medycyna
rodzinna

Sprawdź
internista

Internista

Sprawdź
pediatra

Pediatra

Sprawdź
Partnerzy