Godziny otwarcia
Pon - Pt: 8:00 - 18.00
ZDROWIE POD OKIEM SPECJALISTÓW

Świadczenia POZ

Świadczenia POZ udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki
i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru.

Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru:
  • lekarza,
  • pielęgniarki,
  • położnej POZ,
  • w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ.

Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej POZ może mieć miejsce nie częściej niż dwa razy
w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do dokonania opłaty w wysokości 80 zł. Ubezpieczeni nie wnoszą opłat, gdy zmiana wymuszona jest czynnikami od nich niezależnymi.

Nasza Przychodnia POZ pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. na urlopie, w delegacji lub podczas wizyty u rodziny) ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego (niż wybrany w deklaracji) świadczeniodawcy POZ mającego podpisaną umowę z NFZ.

rodzinna

Medycyna
rodzinna

Sprawdź
internista

Internista

Sprawdź
pediatra

Pediatra

Sprawdź
Partnerzy