Godziny otwarcia
Pon - Pt: 8:00 - 18.00
ZDROWIE POD OKIEM SPECJALISTÓW

Zakres opieki lekarza POZ

Zakres opieki sprawowanej przez lekarza pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, obejmuje:
  1. badania i porady lekarskie,
  2. bezpłatne badania diagnostyczne – decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz,
  3. lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta (zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ).

Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania mogą wybrać dowolna placówkę medyczną wykonującą badania i posiadającą umowę z NFZ, obowiązkowe szczepienia ochronne, transport sanitarny – w razie konieczności przewiezienia pacjenta (z dysfunkcją narządu ruchu) do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne, skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne.

Lekarz POZ, kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie.

rodzinna

Medycyna
rodzinna

Sprawdź
internista

Internista

Sprawdź
pediatra

Pediatra

Sprawdź
Partnerzy